บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ
การขนส่งทางทะเลโดยเรือ เป็นการขนส่งอีกประเภทที่เป็นที่นิยมมานาน ปัจจุบันการขนส่งทางเรือยังคงเป็นทางเลือกที่ดี สำหรับการส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ไม่เร่งด่วน บริการขนส่งทางเรือ เหมาะสำหรับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ มีน้ำหนักรวมมากกว่า 200 กิโลกรัมขึ้นไป ซึ่งข้อดีของการขนส่งทางเรือคือ สามารถขนส่งสินค้าปริมาณมาก โดยมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการขนส่งแบบอื่นๆ 

    Chiangmai Parcel service พร้อมให้บริการกับ 2 รูปแบบบริการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศของเรา ที่พร้อมตอบรับความต้องการทุกขนาดของการขนส่ง ได้แก่ 

Full Container Load (FCL) การขนส่งสินค้าแบบเต็มตู้คอนเทรนเนอร์  

เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการขนส่งสินค้าทางเรือในปริมาณมาก และต้องการเหมาพื้นที่ตู้คอนเทรนเนอร์ส่วนตัวในการขนส่ง เป็นลักษณะการเหมาตู้เพื่อลำเลียงสินค้าเพียงผู้เดียวใน 1 ตู้ ช่วยป้องกันความเสียหาย หรือสูญหายของสินค้าได้มาก

Less Container Load (LCL) การขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทรนเนอร์ 
สำหรับท่านที่ต้องการส่งออกสินค้าทางเรือในปริมาณไม่มากนัก ใช้พื้นที่เพียงบางส่วนภายในตู้คอนเทรนเนอร์เพื่อลำเลียงสินค้า ซึ่งไม่คุ้มกับค้าจ่ายในการเหมาตู้คอนเทรนเนอร์ทั้งตู้ สามารถเลือกใช้บริการนี้เพื่อขนส่งสินค้าทางเรือได้เช่นกัน โดยวิธีการนี้จะเป็นการแบ่งพื้นที่ตู้คอนเทรนเนอร์กับผู้ส่งออกอื่นๆ นอกจากนี้เรายังมีบริการรับพัสดุภัณฑ์ถึงที่ เพื่อส่งต่อถึงท่าเรือปลายทางอย่างปลอดภัย พร้อมดำเนินการด้านเอกสารการส่งออกและบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร เพื่อความสะดวกของคุณ ไม่ว่าสินค้าขนาดใดก็หมดกังวลเรื่องการขนส่งได้