บริการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ (IMPORT PARCEL EXPRESS)
รับสินค้าข้ามโลกได้ง่ายๆ กับบริการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศทั่วโลกมายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงในภาคเหนือ สะดวก รวดเร็ว ส่งสินค้าถึงหน้าบ้านคุณ ด้วยช่องทางการขนส่งที่มีให้เลือกหลากหลายเพื่อความเหมาะสมกับประเภทและขนาดของสินค้า อยู่ไกลแค่ไหนก็มาถึงมือ เพียงแจ้งที่อยู่ของต้นทางสินค้าที่คุณสั่งซื้อ (ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ทำการตกลงซื้อขายและชำระค่าสินค้ากับผู้ขายเรียบร้อยแล้ว) เราพร้อมเป็นตัวแทนของคุณไปรับสินค้าถึงที่ พร้อมบริการเรื่องบรรจุภัณฑ์ จัดการเอกสารการส่งออก – นำเข้า และดำเนินการเกี่ยวกับภาษี จากนั้นนำส่งสินค้าถึงหน้าบ้านอย่างรวดเร็ว