บริการนำส่งเซรั่มเลือดและ DNA ไปยังต่างประเทศ

Chiangmai Parcel Service เป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ ให้สามารถเป็นผู้ดำเนินการรับขนส่ง เซรั่มเลือด และสารพันธุกรรม สำหรับทั้งคนและสัตว์ไปยังต่างประเทศ เพื่อดำเนินการตรวจทางห้องปฎิบัติการ (LAB) ต่อไป ปัจจุบันบริการนำส่งเลือดและและสารพันธุกรรมเพื่อใช้ในการตรวจ DNA ไปยังต่างประเทศ ค่อนข้างมีความยุ่งยากและซับซ้อน ด้วยข้อจำกัดทางกฎหมายและการดำเนินการที่มีค่าใช้จ่ายสูง ทำให้มีผู้ให้บริการขนนำส่งเซรั่มเลือด และและสารพันธุกรรมดังกล่าว ค่อนข้างน้อย

Chiangmai Parcel Service
ขอเป็นหนึ่งในทางเลือกของท่าน ในการนำส่งเลือดและสารพันธุกรรมไปต่างประเทศ จากจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงในภาคเหนือ ไปยังจุดหมายปลายทางทั่วโลก ให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับการจัดเก็บและดำเนินการขนส่งตามมาตรฐานทางการแพทย์ สะดวก ปลอดภัยและรวดเร็ว เหมาะกับท่านที่ต้องการส่งผลการตรวจพิสูจน์ DNA หรือตรวจเลือดในต่างประเทศ หรือท่านที่ต้องการขนย้ายสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข หรือแมว ไปยังประเทศปลายที่มีการคุมเข้มเรื่องการรับสัตว์เข้าประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องไดรับการตรวจเลือดเพื่อรับรองจาก Lab ในประเทศนั้นๆ ก่อน เช่น ส่งตรวจพิษสุนัขบ้า(Rabies AntiBody Test) (UN3373- Category B) ในกลุ่มสหภาพยุโรป และญี่ปุ่น เป็นต้น