บริการขนส่งอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ ที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมเป็นส่วนประกอบ

จากกรณีที่ ทางสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ได้มีการออกกฎเข้มงวดเกี่ยวกับการส่งแบตเตอรี่ลิเธียมที่บรรจุแยกชิ้นมากขึ้น เนื่องจากเป็นวัตถุที่อาจก่อให้เกิดการติดไฟ และเป็นอันตรายต่ออุตสาหกรรมการบิน หากไม่มีการจัดเก็บที่ถูกต้อง สินค้าที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมเป็นส่วนประกอบจึงถูกจัดให้เป็นสินค้าอันตราย หลายท่านจึงประสบปัญหาไม่สามารถขนส่งสินค้าที่มีแบตเตอรี่ลิเธียม เป็นส่วนประกอบ เช่น โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ นาฬิกาข้อมือ กล้องถ่ายรูป ของเล่นเด็ก เป็นต้น

Chiangmai Parcel Service ช่วยให้คุณหมดกังวลหายห่วง กับการขนส่งสินค้าที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมเป็นส่วนประกอบ เนื่องจากเรามีบริการขนส่งที่มีมาตรฐานที่ถูกต้อง มีการจำแนก ติดฉลากที่หีบห่อ ใช้บรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรงไม่เป็นตัวเหนี่ยวนำความร้อน และดำเนินการด้านเอกสารที่จำเป็นตามกฎ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก คุณจึงสบายใจได้ในการใช้บริการกับเรา ที่จะได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการขนส่งสินค้าที่มีแบตเตอรี่ลิเธียม ไปยังต่างประเทศทั่วโลก จากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงอื่นๆ ในภาคเหนือ