บริการรวบรวมสินค้าจากร้านค้าต่างๆ เพื่อส่งออกต่างประเทศ (Consolidation Service)
บริการครบวงจรสำหรับท่านที่ทำธุรกิจขายสินค้าในต่างประเทศ หากร้านค้าที่เป็นแหล่งสินค้าของคุณอยู่ในเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงในภาคเหนือ เรายินดีเป็นสื่อกลางในการเดินทางไปรับสินค้าจากร้านค้าต่างๆ เพื่อส่งต่อไปยังจุดหมายปลายทางทั่วโลก กับบริการเต็มรูปแบบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจของคุณ ไม่ว่าสินค้าจะมีขนาดใหญ่เล็ก จำนวนมากน้อย หรือจากหลากหลายร้าน คุณไม่จำเป็นต้องเดินทางไปรับสินค้าด้วยตนเอง หมดปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่จัดเก็บสินค้าที่สั่งมาในปริมาณมากหรือชิ้นใหญ่ เพียงใช้บริการของเรา เราพร้อมเดินทางไปรับสินค้าแทน พร้อมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ให้อย่างเหมาะสม หมดกังวล ให้สินค้าพร้อมส่งออกยังจุดหมายปลายทางในต่างประเทศทันที ด้วยหลากหลายวิธีขนส่งที่เราเตรียมไว้ให้บริการ