บริการขนส่งสินค้าที่เป็นของเหลว

ด้วยข้อจำกัดด้านการขนส่งทางอากาศยาน ที่กำหนดให้ของเหลวเป็นสินค้าควบคุมที่มีมาตรการเข้มงวด และขั้นตอนที่ยุ่งยากในการส่งออก ทำให้หลายท่านประสบปัญหาไม่สามารถส่งของเหลวไปต่างประเทศได้ ทำให้เสียโอกาสในการเติบโตและขยายช่องทางทางธุรกิจ

Chiangmai Parcel Service เล็งเห็นปัญหาข้อนี้ และสามารถช่วยให้การขนส่งของเหลวไปต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายขึ้น กับบริการรับส่งของเหลว อาทิเช่น ครีม โลชั่น แชมพู น้ำมันนวด ผลิตภัณฑ์สปา จากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงในภาคเหนือ สู่ทั่วโลก หลากหลายประเภท สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน มั่นใจได้ว่าสินค้าจะถึงปลายทางอย่างปลอดภัย

*หมายเหตุ: บริการขนส่งของเหลวนี้ยกเว้นของเหลวที่อัดก๊าซ และมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ รวมถึงวัตถุไวไฟทุกประเภท ทั้งนี้ของเหลวบางชนิดที่ถูกจัดกลุ่มว่าอาจก่อให้เกิดอันตราย ทางบริษัทอาจมีการของเอกสาร MSDS เพิ่มเติม