บริการจัดส่งพัสดุด่วนระหว่างประเทศ (PARCEL EXPRESS)
บริการขนส่งพัสดุด่วนระหว่างประเทศถึงหน้าประตูบ้าน ขนส่งถึงที่หมายรวดเร็ว ภายในเวลาที่กำหนด บริการขนส่งพัสดุด่วนระหว่างประเทศ จากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงอื่นๆ ในภาคเหนือสู่ประเทศปลายทางทั่วโลก ติดตามสถานะได้ รวดเร็วทันใจหากปลายทางเป็นประเทศในทวีปเอเชีย พัสดุจะเดินทางถึงปลายทางในวันทำการถัดไปทันที และหากปลายทางเป็นประเทศในทวีปยุโรปและอเมริกา พัสดุจะถึงปลายทางภายใน 1-5 วันทำการ บริการส่งพัสดุด่วนของเราช่วยให้คุณประหยัดเวลา ลดขั้นตอนความยุ่งยาก และอุ่นใจว่าพัสดุของท่านจะถึงปลายทางอย่างปลอดภัย ภายในเวลาอันรวดเร็ว กับราคาที่คุ้มค่าในทุกขั้นตอนการบริการ พร้อมช่วยคุณลดความเสี่ยงเพิ่มความมั่นใจ กับบริการประกันภัยคุ้มครองสินค้าจากความเสียหายและสูญหาย

                       
เงื่อนไขการให้บริการ
1. ค่าบริการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และน้ำมันเชื้อเพลิงทางอากาศแล้ว 
2.หากเกิดค่าภาษีนำเข้าที่ประเทศผู้รับปลายทาง ผู้รับปลายทางจะต้อง เป็นผู้เสียภาษีขาเข้านั้นเอง โดยพัสดุจะต้องผ่านการตรวจเช็ค ซึ่งจะเป็นแบบการสุ่มตรวจโดยศุลกากรของประเทศปลายทาง อัตราภาษีที่จะถูกเรียกเก็บขึ้นอยู่กับอัตราค่าภาษีขาเข้าของแต่ละประเทศ 
3. ลูกค้าสามารถทำประกันเพิ่มเติมได้ โดยซื้อเพิ่มในมูลค่า 2% ของราคาสินค้าจริง หรือขั้นต่ำ 482 บาท ซึ่งครอบคลุมการคุ้มครองไม่เกิน 22,500 บาท 
4. หากพื้นที่ปลายทางติดพื้นที่นอกเขตบริการ คิดค่าบริการเพิ่มขั้นต่ำ 1300บาท หรือ 25 บาท/KG ปลายทางที่ติดพื้นที่นอกเขตบริการสามารถเช็คได้จากชื่อเมือง และรหัสเมืองของผู้รับปลายทาง 
5. สินค้าที่ขนาดเกิน คือด้านใดด้านหนึ่งเกิน 120 ซม. คิดค่าบริการเพิ่ม 4,000 บาท /ชิ้น
6. สินค้าที่หนักเกิน 70 กิโลกรัม/กล่อง คิดค่าบริการเพิ่ม 4,000 บาท /ชิ้น
7. การคำนวณค่าขนส่งจะคิดค่าขนส่งจากน้ำหนักจริงและปริมาตรของกล่อง การคิดค่าขนส่งจะคิดจากน้ำหนักที่มากกว่า เมื่อเทียบระหว่างน้ำหนักตามปริมาตร กับน้ำหนักจริง ซึ่งน้ำหนักตามปริมาตรสามารถคำนวณได้จาก ความกว้าง x ความยาว x ความสูง (เซนติเมตร) จากนั้นหาร 5000 = น้ำหนักปริมาตร (กิโลกรัม) จากนั้นจึงนำมาเปรียบเทียบกับน้ำหนักจริงและยึดน้ำหนักที่มากกว่าเป็น ตัวหลักในการคำนวณค่าขนส่ง เช่นเมื่อคำนวณแล้ว น้ำหนักตามปริมาตรเท่ากับ 20 กิโลกรัม น้ำหนักจริงท่ากับ 22 กิโลกรัม จะใช้น้ำหนักจริงในการคิดค่าขนส่ง แต่หากน้ำหนักตามปริมาตรเท่ากับ 25 กิโลกรัม น้ำหนักจริงเท่ากับ 22 กิโลกรัม จะใช้น้ำหนักตามปริมาตรในการคิดค่าขนส่ง

VOLUMETRIC
WEIGHT

คำนวณน้ำหนักและปริมาตร
ของพัสดุ

CM
CM
CM