CHIANGMAI PARCEL SERVICE CO., LTD.
รับส่งสินค้าไปต่างประเทศ จังหวัด เชียงใหม่

เช็คสถานะการขนส่ง
คำถามที่พบบ่อย
  • ต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้าง เมื่อต้องการส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ
  • ข้อมูลเบื้องต้นที่สำคัญและควรมี ได้แก่ รายละเอียดของผู้รับปลายทาง เช่น ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ในการจัดส่ง รหัสไปรษณีย์ปลายทาง หมายเลขโทรศัพท์ นอกจากนี้ผู้ส่งควรเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับตัวพัสดุหรือเอกสารที่จะส่ง เช่น ขนาด หรือน้ำหนัก เป็นต้น เพื่อความรวดเร็วในการขนส่ง และง่ายต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่